Certyfikat dla farmaceutów

Farmaceuci uczestniczący w Zjeździe otrzymają Certyfikat Uczestnictwa, w którym będzie informacja o uzyskaniu sześciu punktów miękkich.