Certyfikaty i punkty

Farmaceuci

Farmaceuci uczestniczący w Zjeździe otrzymają Certyfikat Uczestnictwa, w którym będzie informacja o uzyskaniu sześciu punktów miękkich.


Lekarze, lekarze dentyści

Lekarze / lekarze dentyści
za udział w Zjeździe otrzymają punkty edukacyjne.