Congress Coorganisers and Committees

This Congress is organized by the Polish Pharmacological Society with cooperation of the Polish Society of Toxicology.
Coorganizers:
 • Physiology and Pharmacology Committee, Polish Academy of Sciences
 • Chair and Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, Medical University of Lublin
 • Chair and Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Lublin
Chair
 • Magdalena Bujalska-Zadrożny
Members:
 • Grażyna Biała
 • Barbara Budzyńska
 • Halina Car
 • Andrzej Członkowski
 • Zofia Danilczuk
 • Marek Droździk
 • Jarosław Dudka
 • Małgorzata Filip
 • Emilia Gąsińska
 • Ireneusz P. Grudziński
 • Tomasz Kocki
 • Iwona Korzeniewska-Rybicka
 • Jolanta Kotlińska
 • Grzegorz Kreiner
 • Marta Kruk-Słomka
 • Marcin Kruszewski
 • Katarzyna Kuter
 • Joanna Listos
 • Barbara Malinowska
 • Andrzej Małecki
 • Przemysław Mikołajczak
 • Dagmara Mirowska-Guzel
 • Marek Murias
 • Maciej Niewada
 • Przemysław Niewiński
 • Beata Nowak
 • Monika Rykaczewska-Czerwińska
 • Anna Staniszewska
 • Adam Szeląg
 • Bernadeta Szewczyk
 • Krzysztof Tokarski
 • Przemko Tylzanowski
 • Róża Wiśniewska
Chair
 • Tomasz Kocki
Members:
 • Grażyna Biała
 • Barbara Budzyńska
 • Zofia Danilczuk
 • Emilia Gąsińska
 • Ewa Gibuła
 • Ireneusz P. Grudziński
 • Paulina Iwaniak
 • Ewa Kędzierska
 • Jolanta Kotlińska
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Marta Kruk-Słomka
 • Joanna Listos
 • Marta Marszałek-Grabska
 • Agnieszka Michalak
 • Jolanta Orzelska-Górka
 • Tomasz Słomka
 • Sylwia Talarek